06 5431 4867 otto@duurzaam4life.com

Bent u al fit voor de toekomst?

Duurzaam4Life is lid van coöperatie Synprofect. Hierdoor kan er vanuit een team altijd gewerkt worden aan de juiste oplossing voor de klant. Daarnaast dagen wij elkaar als professionals uit om telkens een stapje verder vooruit te denken en onszelf fit te houden, door samen op te trekken in de ontwikkeling. 

Synprofect is een coöperatie van ondernemers, die met elkaar verbonden zijn. Vanuit dit eigen ondernemerschap hebben we hart voor uw bedrijf. We vormen een team van specialisten en generalisten die op een natuurlijke en professionele manier naast u staat. Dit doen we met training, coaching, advisering en (interim)management in verandertrajecten.

Aan de slag gaan met duurzaamheid betekent veranderen. Of het nu gaat om een energietransitie voor een regio, een omslag in een bedrijf, het organiseren van sucesvolle samenwerking in clusters of de verandering van een individu in coachingstrajecten; altijd is een gedegen verandermanagement-aanpak noodzakelijk.

Duurzaam4Life heeft samen met Coöperatie Synprofect het 5V transitiemodel van verandering ontwikkeld, gericht op synergetische waardecreatie en met het oog op duuzaamheid. Duurzaamheid en duurzaam organiseren betekenen bijna altijd een kanteling van de organisatie en een bijbehorend (cultuur)verandertraject. Een traag proces, gericht op een succesvolle toekomst!

Op basis van de kenmerken van de duurzame organisatie heeft Synprofect een strategiescan Duurzaam Organiseren ontwikkeld. Bij deze scan doorlopen we samen met de directie een aantal stellingen. Dit geeft een helder beeld van uw ambitie ten opzichte van uw huidige beeld van duurzaamheid in uw organisatie.

Op basis van dit beeld kunt u samen met ons handen en voeten geven aan duurzaamheid en een toekomstbestendige organisatie realiseren. Uiteindelijk bepaalt ú de koers van uw organisatie en de markt bewijst of die koers juist is.

Synprofect helpt u inhoud te geven aan uw veranderproces door stil te staan bij vooruitgang en op basis daarvan de juiste zeilen bij te zetten.