06 5431 4867 otto@duurzaam4life.com

Je hebt koplopers nodig om volgers te krijgen

Duurzaam4Life heeft samen met Synprofect voor het project Achterhoek Onderneemt Duurzaam van de industriële kringen de DOE-scans ontwikkeld. DOE staat voor Duurzaam Ondernemen en Energie. Een externe partij doet een energieonderzoek waar de energiefactuur verklaard wordt er inzicht komt in de maatregelen die renderen. Duurzaam4Life en Synprofect nemen de organisatie-deel voor haar rekening. Op basis van 11 thema’s (duurzaamheid gekoppeld aan het INK organisatiemodel) wordt met de ondernemer samen duurzaamheid concreet gemaakt en vertaald naar een fitte toekomst, gericht op meervoudige waarde -creatie! Inmiddels hebben meer dan 250 bedrijven gebruik gemaakt van deze unieke scan. Door onze transitie-aanpak brengen we bedrijven en industrieterreinen in beweging en zorgen we voor aantrekkelijkheid voor de toekomst.

Duurzaam4Life is medeoprichter van Stichting Asbesttrein. Asbesttrein zet zich in voor een aantrekkelijke asbestvrije regio. 75% van de adressen in het buitengebied met asbest is particulier; deze groep ziet door de bomen het bos niet, krijgt zeer dure aanbiedingen voor sanering, als ze die al krijgt, en wordt niet bediend door de markt. Asbesttrein werkt vanuit een gebiedsaanpak voor lokale overheden. Via goede en onafhankelijke informatievoorziening worden mensen individueel begeleid aan de keukentafel en collectief gesaneerd in de trein. Door professionele processen worden mensen in beweging gezet en gaat meer dan 70% binnen een jaar saneren. Daarna kunnen gebiedskansen worden omgezet. Want pas als het asbest weg is, kun je nadenken over zonnepanelen, nieuwe functies en zorgenvrij recreëren in het buitengebied.

Duurzaamheid4Life ontwikkelt duurzaamheidsvisies voor industriële bedrijven.  Duurzaam4Life wordt door diverse industriële bedrijven gevraagd om samen met een kernteam de missie en visie op te gebied van duurzaamheid te ontwikkelen en te vertalen naar concrete acties voor het bedrijf. Door een goed duurzaamheidsstatement pakken die bedrijven zelf het stuur en zijn fit voor de toekomst. Als je wilt, moet je niets. In de circculaire economie geeft visie richting aan de toekoms en bouw je die ook nog eens zelf op! Bedrijven die voorgegaan zijn: Stooff Interior Projects, Bosan Sport, Oorco Projectinrichting, Van Raam Let’s all cycle fabrikant van aangepaste fietsen. 

In maart 2017 organiseerde Duurzaam4Life een heidag voor een gemeente in de Achterhoek. In totaal gingen 75 ambtelijke en bestuurlijke mensen samen aan de slag met duurzaamheid als thema en kwamen uiteindelijk met een concreet actieplan. De dag werd vastgelegd middels een fotoprotocol en de acties werden opgevolgd. Een mooi voorbeeld van dat er geen dikke rapporten ontstaan, voor in de la, maar concrete omzetting naar actie! Dit soort sessies zijn ook gehouden voor Raden van Bestuur van onder andere een verzekeringsmaatschappij.

Duurzaam4Life heeft de in totaal negen basisscholen van Essentius doorgelopen op energiebesparingsmogelijkheden. Naast 30% besparing op de energierekening is het team meegenomen op reis door middel van gerichte workshops. Ook is een lesprogramma ontwikkeld waardoor de leerlingen van deze basisscholen op school én thuis meer bewust zijn van het energieverbruik en zelfs thuis overgaan tot actie!

In 2016/2017 is een energiestrijd georganiseerd over zes vestigingen van Azora. Duurzaam4Life heeft een wedstrijdreglement ontwikkeld en de strijd begeleid als wedstrijdleiding. Mensen van de verschillende vestigingen werden uitgedaagd om samen met de bewoners en bezoekers creatief te worden en hun gedrag aan te passen, om energie te besparen. Dit leidde tot verrassende acties en besparingen die via de slimme meters inzichtelijk zijn gemaakt. Energie van energie! Momenteel begeleidt Duurzaam4Life een MVO-traject om een roadmap op weg naar gasloos en energieneutrale gebouwen in de zorg te ontwikkelen. Het uitgangspunt is telkens om de gelden van energie om te buigen naar zorg!

Vragender wil als één van de eerste dorpen in Nederland volledig energieneutraal zijn. Duurzaam4Life begeleidt deze transitie. Vanuit inzicht in verbruik en kijken naar wat kan, worden de eerste stappen gezet. Op informatie-avonden en met keukentafelgesprekken met de buurt werd al veel bewogen. Eind 2017 organiseerde Duurzaam4Life een busreis naar JUWI in Duitsland.  Daar werd onder andere Morbach bezocht, een energieneutrale stad met 14 windmolens, zonnepanelen, een biovergister en een pelletfabriek die uit lokaal zaagsel houtpellets maakt voor warmte. En dit alles op de grond van een voormalig Amerikaans bommenmagazijn! Samen met GewoonKarin grafisch denken en doen is een passende brochure ontwikkeld en is een duurzame verjaardagskalender gemaakt, die is verspreid onder de huishoudens in Vragender.