06 5431 4867 otto@duurzaam4life.com

Uitdagingen voor de toekomst?

“In 2009 ben ik gestart met Duurzaam4Life. Met deze stap komen al mijn passie, kennis en kunde bij elkaar.”

Otto Willemsen is directeur/eigenaar van Duurzaam4Life en medeoprichter van coöperatie Synprofect u.a. Als coöperatief organisatieadvies-bureau voorziet Synprofect in training en advies aan organisaties, gericht op zowel de mens, de organisatie als op haar samenwerkingsverbanden die continu in ontwikkeling zijn. Otto richt zich op duurzaamheid en innovatie en helpt organisaties fit te blijven voor de toekomst door in organisatieadvies en trainingen te voorzien.

 
“Opgegroeid als boerenzoon, een studie land-, water- en milieubeheer, aangevuld met bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit en elf jaar ervaring in de energiesector (verwarmingsindustrie) zorgden bij mij voor ‘energie van energie’. In 2009 won onze straat het Klimaatstraatfeest, hét moment om Duurzaam4Life op te richten. Op het gebied van duurzaam ondernemer zijn de ‘geitenwollensokken’ al lang uitgetrokken. Het is de hoogste tijd om concreet te worden en duurzaamheid om te zetten in rendement en continuïteit voor organisaties en haar stakeholders. Het 4V-model staat hierbij centraal. Duurzaamheid is een ketting met vier schakels, waarvan de zwakste de kracht bepaalt. En ja, verdienmodellen en waardetoevoeging voor stakeholders zijn belangrijke peilers! Thuis wek ik met mijn gezin inmiddels alle stroom zelf op, rijden we in een Volkswagen E-Up, een volledig elektrische auto die minimaal 15.000 km rijdt op energie uit onze eigen zonnepanelen op ons huis, en is het gasverbruik gereduceerd tot 230 m3 per jaar. In het verleden hadden we ruim € 6.000,- kosten meer dan nu voor benzine, gas en stroom. De investering is gemiddeld in vijf jaar terugverdiend. En tja, het bereik van zo’n auto? Ik ben blij niet meer 70.000 km per jaar en 1000 uur te moeten rijden, de meeste klanten bevinden zich binnen het bereik van mijn auto en dat geeft mij weer energie om in de vrije tijd te wielrennen en te genieten van ons prachtige gebied… Thuis gaat veel GFT-afval naar de kippen en komt groente voor een deel uit onze eigen moestuin, waar ook de kinderen voldoening uithalen.
Dat is wat we voor de toekomst willen achterlaten: het besef dat wij onderdeel zijn van een ecologisch systeem. Eieren komen niet uit de supermarkt en energie niet van de Nuon. Wij kunnen in veel zelf voorzien, vanuit een krachtige regio en dit enthousiasme levert nog energie op ook!”