06 5431 4867 otto@duurzaam4life.com

Samen zien en samen veranderen

Duurzaam4Life is in 2019, na een intensieve training op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, trots licentiehouder en adviespartner van het OK! model geworden. Het OrganisatieKundig model is een methodiek voor het werken aan de toekomstbestendigheid van uw organisatie. Hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie bij wijze van spreken haar 500-jarige bestaan viert? Het model is ontwikkeld door Teun van Aken, Roel Riepma en Rob Westerdijk, in verbinding met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Op www.organisatie-kundig.nl vindt u hierover meer informatie.

De methode richt zich op het realiseren van meervoudige waarde, die door alle belanghebbenden als OK! ervaren wordt: de zes waardesoorten die ook in de accountancy vanuit de IIRC in de jaarverslaglegging van bedrijven zal worden geïntegreerd. Tevens is er een koppeling met de sustainable goals van de Verenigde Naties.

De methode laat u structureel met uw team van buiten naar binnen en van binnenuit de organisatie naar buiten kijken. Dit waarnemen zorgt ervoor dat u keuzes maakt met uw team om aan de slag te gaan met de goede dingen. De methodische aanpak en de integrale bedrijfskundige onderbouwing zorgt ook dat u de dingen goed doet.

Hiernaast vindt u het integrale analyse model, dat wordt toegepast en ondersteund door professionele ICT-tooling en een tweetal plaatjes van de genoemde waardesoorten.

Durft u het aan samen op reis te gaan naar de toekomst van uw organisatie en haar medewerkers?

Bel voor een afspraak en een eerste vrijblijvend verkennend gesprek.