06 5431 4867 otto@duurzaam4life.com

Realistische duurzaamheid, door duurzaam realiseren 

Duurzaamheid is niets bijzonders;  uw organisatie en uw mensen wel!

Duurzaam4Life helpt mens en organisaties fit te zijn voor de toekomst. Dit doen we door duurzaamheid resultaatgericht en met boerenverstand in de praktijk te brengen. Realistische duurzaamheid, vanuit visie en dromen wat je wilt, naar de realiteit door te kiezen wat je kunt. Verankering in het DNA van de organisatie zorgt ervoor dat duurzaamheid vanzelfsprekend wordt en maakt het ook gewoon tot business!

Duurzaamheid moet renderen en uw organisatie continuïteit bieden. Daarvoor zijn diverse innovatieve technieken nodig. Uiteindelijk doen we het om op een fatsoenlijke manier met onze aarde om te gaan. Wij zijn slechts passanten, rentmeesters die moeten zorgen dat de lucht, water en bodem in tact blijven en gezond zijn om zo groei mogelijk te blijven houden voor mensen, dieren, planten en organisaties.

Duurzaam4Life helpt bedrijven en (overheids)instellingen door te voorzien in organisatieadvies en training en helpt uw organisatie en medewerkers ambities om te zetten in actie met resultaat! Ook wordt Duurzaam4Life veel gevraagd om te spreken of workshops in te vullen op symposia of incompany, om mensen richting duurzaamheid en de circulaire ecomonie te informeren en bewegen. Het gaat altijd om rendement voor de toekomst, zodat uw activiteiten relevant blijven en dus bijdragen aan de verduurzaming van de maatschappij.

Organisatieadvies gaat over analyse, ontwerp en verandering, organisatie-ontwikkeling, projectmanagement en interimwerk en businessplannen. Dit gebeurt vanuit onze Strategiescan Duurzaam Organiseren.

Training vindt zowel incompany als door open inschrijving plaats, op onderwerpen zoals duurzaamheid/C2C en (duurzame) energie in de context van de organisatie en haar cultuur. Ook faciliteert Duurzaam4Life maatwerk trainingsprogramma’s rondom producten en diensten van de klant, om te voorzien in uw eigen academy!

Duurzaamheid is in onze visie een ketting van 4 V’s. De zwakste schakel bepaalt daarbij de sterkte van die ketting. Ecoomische perspectief is dus één van de vier voorwaarden voor succesvol duurzaam ondernemen. De uitdaging is te zoeken naar de juiste balans.

Verantwoord handelen: dit gaat met name over de technische duurzaamheid. over de impact op grondstoffen, energie, bodem, water, lucht en biodiversiteit. Het gaat over producten die de aarde uithollen. Een ideale auto moet de lucht schoonmaken, is een grondstoffenbank, bindt fijnstof en biodiversiteit.

Verdienmodel: dit gaat over hoe je waarde creëert en hier je business-model omheen bouwt. Teveel verdienen, graaien en ondertussen de wereld slechter achterlaten dan je hem aantrof, wordt maatschappelijk niet meer geaccepteerd, maar te weinig verdienen maakt elke organisatie op de lange termijn kapot. Geld verdienen is dan ook niet vies of slecht, maar een verkeerd verdienmodel is dat wel. Een verdienmodel gaat over waardecreatie en zogenaamde externaliteiten (de rekening van vervuilling elders neerleggen bijvoorbeeld) moeten dan ook worden meegenomen. Waarde is nut, uitgedrukt in geld. De prijs is de waarde bij een transactie in het economisch verkeer. De vraag is voor wie iets waarde heeft, voor wie iets van nut is. Wat voor de één van waarde is in positieve zin, kan voor de ander van waarde zijn in negatieve zin door externaliteiten. Rondom duurzaamheid ontstaan nieuwe business-modellen als zichtbare kantelingen van het economisch systeem.  Een bedrijf dat toekomstgericht is, moet bij tijd en wijlen zijn verdienmodel aanpassen om gezond te blijven.

Verankerd bij stakeholders: dit gaat over het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit gaat over hoe je waarde toevoegt aan je omgeving in plaats van dat je er schade aan berokkent. Het succes van een organisatie mag niet over de rug gaan van leveranciers, klanten, buren, medewerkers en andere actoren in de omgeving. Het afbreukrisico voor de organisatie is erg groot. Voorbeelden zijn maatschappelijke en vaak ook emotionele discussies over megastallen, windmolens in de achtertuin en multinationals die het vertikken om de lokale sportclub te sponsoren en dus niet verbonden zijn met de omgeving. In de perceptie van de omgeving breken ze af en dragen ze niet bij. Het gaat er om wat je voor jouw stakeholders betekent en dat je dat dus in de breedste zin van betekenis bent! Stakeholders zijn dan baathouders!

Vanzelfsprekend georganiseerd: dit gaat over hoe duurzaamheid als uitgangspunt wordt genomen bij beslissingen in organisaties, op elk niveau. Handelen en gedrag van mensen in de organiatie zijn gebaseerd op normen en waarden die geldig zijn in die organisatie. De cultuur en de set van normen en waarden bepaalt wat voor die organisatie rechtvaardig is. Deze rechtvaardigheid maakt dat duurzaamheid wel of niet vanzelfsprekend is. Als duurzaamheid via de cultuur in het DNA van de organisatie en haar medewerker verankerd is, dan uit zich dit in gedrag. Duurzaamheid is dan de norm in alle processen. Procesverbetering vindt plaats door een proces te meten en te beoordelen en bij te sturen aan de hand van deze norm. Als duurzaamheid geen onderdeel is, heeft een organiatie geen bestaansrecht op de lange termijn. Als een organisatie de ideale organisatie bouwt, maar zich fossiel blijft gedragen, innovaties door patenten blokkeert en niet samenwerkt, zou ze wel eens geen toekomst kunnen hebben.