06 5431 4867 otto@duurzaam4life.com

Een leven zonder boeken is onleefbaar – Erasmus

Otto Willemsen heeft twee boeken geschreven, te weten Thuis in energie en Fit voor de toekomst.

Ook heeft hij meegeschreven aan het boek ‘Kantelingsalfabet’.

Daarnaast is hij vaste columnist voor ‘Kijk op OostNederland’.

Otto Willemsen en Lilian Boonstra hebben het boek ‘Fit voor de toekomst‘ samen geschreven, omdat zij kansen zien voor duurzame ondernemers en duurzame zzp’ers, op alle vakgebieden. Het boek wil informeren en inspireren hoe we samen duurzaam aan de slag kunnen gaan. Wat zij met het boek willen bereiken?

  • Dat ondernemers de kansen zien van het strategisch samenwerken met zzp’ers in de flexibele schil, om zo innovatie, duurzaamheid en wendbaarheid te realiseren.

  • Dat zzp’ers kiezen voor vakmanschap, actief deelnemen in netwerken en dat zij duurzaam samenwerken.

  • Dat de overheid in haar beleid fair is voor zzp’ers, dat de overheid zich sterk maakt voor inkomensgarantie en werkgarantie voor zzp’ers, die het in hun eentje niet voor elkaar krijgen.

  • Dat de opleiders hun studenten voorbereiden op een realiteit zonder baangarantie en met snel verouderende kennis: dat ze hun studenten toerusten om zelfstandig aan de slag te gaan en leren hoe een levenlang te leren.

Wij willen bereiken dat de zzp’ers een levenlang kunnen blijven leren en het aanbod van opleiders hierop is toegesneden, met inzet van virtueel werkplekleren.

www.fitvoordetoekomst.nl

Het boek ‘Thuis in energie‘ is het eerste boek van Otto Willemsen. Het eerste exemplaar werd op 2 december 2015 uitgereikt aan Jan Terlouw.

Dit boek brengt de lezer thuis in energie. Het introduceert de discussies die er zijn en komt met concrete voorbeelden van wat nu al kan op het gebied van duurzame energie. Het gaat uit van mogelijkheden, niet van onmogelijkheden, en het eindigt met een droom.

www.thuisinenergie.nl

Alle verandering begint met een droom, in dit geval een droom die op een herfstige vrijdagavond, in de vorm van een wild idee, ontstond en werd gedeeld door een kleine groep mensen via social media! Het gevolg? De verwezenlijking in de vorm van dit boek binnen vier maanden tijd! Een grensoverschrijdende co-creatie van meer dan honderd auteurs, partners, redacteuren en andere betrokkenen uit Nederland en Belgie. Een boek dat van A tot Z vol staat met inspiratie en visies over verandering, geschreven vanuit de thema’s Samenleving, Onderwijs, Organisatievenieuwing en Persoonlijke Kanteling. En dit alles met als uitgangspunt: verandering begint met delen!

www.dealfabetboeken.nl/het-kantelingsalfabet

Geïnteresseerd in een boek?

Bel of mail met Otto via otto@duurzaam4life.com of tel. 06 5431 4867